Kontakt

Kontaktné informácie

zimna.zahrada@gmail.com
+421 915 894 318
Kutníky-Blažov 178, 929 01, Kutníky-Blažov
Facebook
Instagram
IČO: 46 552 766
IČ DPH: SK2023465928
Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trnava, Vložka číslo:  28946/T